Ide guru oleh Siti Nurul Hidayah, S.Pd. dari SD Negeri 1 Bulusan